Båtplasser til utleie og/eller salg

Plasser til utleie
# Eier Telefon  Størrelse
83  Leif Birger Midtgård  91698688  4,0m
 84  Leif Birger Midtgård  91698688  4,0m
 67  Peder Myklebust  90113113  4,0m
 128  Amund Pedersen  93237885  4,2m
       
       
       
# Selger/ Informasjon Telefon  Størrelse
26 Hovlia AS v/Henning Hofset  91357333 3,5m
67 Peder Myklebust 90113113 4,0m
80 Ole Kristian Sperre 90154569 4,0m
108 Hovlia AS v/Henning Hofset 91357333 4,75m