Strømavlesning og fakturering

Hei.

Vi har en målsettning om at strømforbruk skal avleses 4 ganger i året. Dette har vi feilet på, men lover at dette skal bli bedre.

Faktura blir utstedt innen 2 uker fra avlesning, og bes innbetalt innen 14 dager. Ved sen betaling, vil purregebyr tillegges.

Tilkobling av Fritidsbåter til strømnettet

Eltilsynet i Mørenett AS har laga ei «bruksanvisning» for tilkopling av fritidsbåtar til straumnettet.

Denne vert hengt opp ved hver PIR og på egna stad ved servicenaustet.

 

Tilkobling av Fritidsbåter til strømnettet